Profil kandydata na kierowcę

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest  wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zamieszkania. 

Wymagane dokumenty do założenia PKK:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie),
  • dowód tożsamości,
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Więcej informacji w naszym biurze.

Informacje

Kurs na prawo jazdy:
- z PKK na BIEŻĄCO

WARSZTATY dla instruktorów nauki jazdy:
- informacja w biurze

Kursy dla kierowców zawodowych:
- kwalifikacja wstępna i uzupełniająca
- szkolenia okresowe

Kurs na prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, Szkoła Nauki Jazdy SCORPION poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – kurs nauki jazdy pojazdem z automatyczną skrzynię biegów. W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów znajdują się tylko dwa pedały – gaz i hamulec.

zobacz szczegóły

Polub nasz profil na Facebooku i zapisz się na kurs.