Kategoria B

Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t posiadającym do 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą,
  • ciągnikiem rolniczym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu: 17 lat i 9 miesięcy - za zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczba godzin kursu:

  • liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
  • liczba godzin praktycznych:  30 x 60 min.

2500 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata 600 zł)
Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

Pojazdy zgodne z pojazdami egzaminacyjnymi. Dowolna ilość jazd w Szczecinie – trasami egzaminacyjnymi, bez dodatkowych opłat.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Cennik

2500 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata 600 zł)

Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

Informacje

Kurs na prawo jazdy:
- z PKK na BIEŻĄCO

WARSZTATY dla instruktorów nauki jazdy:
- informacja w biurze

Kursy dla kierowców zawodowych:
- kwalifikacja wstępna i uzupełniająca
- szkolenia okresowe

Kurs na prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, Szkoła Nauki Jazdy SCORPION poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – kurs nauki jazdy pojazdem z automatyczną skrzynię biegów. W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów znajdują się tylko dwa pedały – gaz i hamulec.

zobacz szczegóły

Polub nasz profil na Facebooku i zapisz się na kurs.