Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E,
 • D1, D1+E, D i D+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - program szkolenia

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin.

Dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs obejmuje:

 • część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
 • część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających minimum 33 godzin,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

Po ukończeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy - 20 pytań (wynik pozytywny testu w przypadku udzielenia co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi),
 • test specjalistyczny - 10 pytań (wynik pozytywny testu w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.
Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Cena:
kategoria C - 3500 zł
kategoria D - 4500 zł

Cennik

Kategoria C - 3500 zł
Kategoria D - 4500 zł

Informacje

Kurs na prawo jazdy:
- z PKK na BIEŻĄCO

WARSZTATY dla instruktorów nauki jazdy:
- informacja w biurze

Kursy dla kierowców zawodowych:
- kwalifikacja wstępna i uzupełniająca
- szkolenia okresowe

Kurs na prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, Szkoła Nauki Jazdy SCORPION poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – kurs nauki jazdy pojazdem z automatyczną skrzynię biegów. W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów znajdują się tylko dwa pedały – gaz i hamulec.

zobacz szczegóły

Polub nasz profil na Facebooku i zapisz się na kurs.