Kursy dla kierowców zawodowych

Warunki podjęcia pracy kierowcy zawodowego

 • Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
  • 18 lat - w przypadku kierowcy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on kwalifikację wstępną,
   • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on kwalifikację wstępną przyspieszoną.
  • 21 lat - w przypadku kierowcy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • D lub D+E, o ile uzyskał on kwalifikację wstępną,
   • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał kwalifikację wstępną przyspieszoną.
  • 23 lata - w przypadku kierowcy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • Ukończyła szkolenie okresowe.

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE!!!

Badania lekarskie i psychologiczne, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
2) po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

 • Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji [1].
 • Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego[1]. 

Podstawa prawna:
[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 123, poz. 1371 z późn. zm.).

Kwalifikację wstępną musi ukończyć kierowca zamierzający wykonywać przewozy drogowe, który uzyskał prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E, po dniu 10 września 2008 r.,
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, po dniu 10 września 2009 r.

Kwalifikacja uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.

Szkolenie okresowe

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Informacje

Kurs na prawo jazdy:
- z PKK na BIEŻĄCO

WARSZTATY dla instruktorów nauki jazdy:
- informacja w biurze

Kursy dla kierowców zawodowych:
- kwalifikacja wstępna i uzupełniająca
- szkolenia okresowe

Kurs na prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, Szkoła Nauki Jazdy SCORPION poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – kurs nauki jazdy pojazdem z automatyczną skrzynię biegów. W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów znajdują się tylko dwa pedały – gaz i hamulec.

zobacz szczegóły

Polub nasz profil na Facebooku i zapisz się na kurs.